Nieuwsbericht

Oud bestuursleden schenken archief “Onderlinge Paardenverzekering Wierden en Omstreken´ aan archief van de Historische Kring Wederden.

Oud bestuursleden schenken archief “Onderlinge Paardenverzekering Wierden en Omstreken´ aan archief van de Historische Kring Wederden.

Vanochtend hebben de oud bestuursleden Egbert Schipper en Jan Ooms van de Onderlinge Paardenverzekering Wierden en Omstreken het archief van de vezekering geschonken aan voorzitter Ria Broeze - van der Kolk van de Historische Kring. Egbert en Jan waren naar de van Buurenstee gekomen om alle “paperassen”  in verzekerde bewaring te geven.

De Paardenverzekering heeft in Wierden 120 jaar bestaan. Daarmee was het één van de oudste zo niet de oudste vereniging in Wierden.

Per 1 januari 2019 is er een einde gekomen aan de verzekering die al vanaf 1 mei 1898 actief was om paardenbezitters in lastige tijden financieel bij te staan.

Het oprichtingsbestuur bestond uit de volgende personen: H. J. Warnaars, voorzitter en burgemeester, B.J. van Buuren vice voorzitter, Hr. Stevens, secretaris, G.H. van de Riet, G.H. Olthof, Dasselaar en J. Woolderink leden.

Binnen enkele jaren heeft de verzekering 125 leden en 143 paarden in verzekering tegen een verzekerde waarden van  ƒ 23700,- . In 1911 is het aantal leden gestegen naar 208 met 242 verzekerde paarden met een dekkingswaarde van ƒ 48500,- . Een paard kost dan gemiddeld ƒ 200,-.

Het paard nam op het boerenbedrijf een zeer belangrijke plek in. Als werkpaard aar ook als vervoermiddel voor een kar, koets of met een zadel om te berijden.

Bijzonder is ook de oorlogsperiode de notulen geven aan dat de in de oorlog gevorderde paarden door de regering vergoed moeten worden en dan kan pas de verzekering kan uitbetalen.

In 1946 waren er 277 verzekerde paarden tegen een verzekerde waarde van ƒ 182.470,-.

Tot de opkomst van de trekker was het paard een essentieel onderdeel van de werkzaamheden op de boerenbedrijven. Als een paard geen werk meer kon verzetten dan kwam de bedrijfsvoering tot stilstand.

De verzekering is echter wel blijven bestaan mede door de groei van het hobbymatig paardenbezit en sportpaarden.

Vanwege Europese regelgeving en voorschriften van de AFM wilde het bestuur geen risico nemen en heeft er dus per 31 december 2018 de stekker uit getrokken.

De Historische Kring is blij met dit bijzondere archief. Ria Broeze dankte de bestuursleden voor deze mooie gift, we zullen er zuinig op zijn.

Reacties

Wilt u dat de groepsbeheerder contact met u kan opnemen, registreer u dan eerst.

CAPTCHA
Deze vraag is om spam-bots tegen te gaan