Verhaal

Frans Hülsbeck

Auteur: 
Uit: De Wiezer

Frans Hülsbeck
Historische Kring Wederden

Fotobijschrift: Frans Hülsbeck aan het werk in zijn atelier.

Frans Hülsbeck is geboren in Eggerode Duitsland op 25 januari 1897. Na de eerste wereldoorlog vestigde hij zich in Nederland en woonde aan de Stamanstraat 7 in Wierden. Hij genoot zijn opleiding aan de Kunstgewerbeschule in Dortmund. Hij was een kunstenaar, maar wist dat hij daar in die tijd zijn geld niet mee kon verdienen. Hij wierp zich op het vakgebied hout bewerken in de breedste zin van het woord. Van betimmeringen tot religieuze voorwerpen, beelden en kruizen maar ook kerkmeubelen en schoolmeubelen. In zijn woning aan de Stamanstraat zit in een nis aan de voorkant van het huis nog een St. Christoffel door hem gemaakt. Ook in de woning zijn nog betimmeringen aanwezig die hij heeft gemaakt.
Achter zijn woning had hij een kleine meubelfabriek. Geleidelijk wist hij naast het timmeren zijn creatieve vermogens te ontwikkelen als kunstenaar. In 24 kerken en kapellen in Nederland bevindt zich werk van zijn handen. Deze bestaan onder andere uit koorbanken, communiebanken, altaren en diverse beelden. Ook voor de kerk van Sint Jan de Doper in Wierden maakte hij veel. Op 4 december gaf hij het kruis waarop Christus Koning staat afgebeeld en wat jarenlang voor in de kerk heeft gehangen.
Eind 1954 gaf hij een groot altaarkruis en in het zelfde jaar een door hemzelf gekapte Piëta, voorstellende Maria met de gestorven Jezus op schoot, die zich achter in de kerk bevindt.
Hij heeft verder nog het knielbankje voor de huwelijken gemaakt en de lijsten om de veertien kruiswegstaties zijn eveneens van zijn hand. Op het priesterkoor staan de Credenstafel (diensttafel) en de zitbanken voor pastoor en lectoren, door hem ontworpen en gemaakt. Tevens maakte hij een bidstoel en de zitbanken voor de misdienaars en een kapstok.

Op 1 maart 1958 is hij op 61-jarige leeftijd overleden en begraven op het RK Kerkhof naast de kerk.
Met hem ging een groot, doch eenvoudig kunstenaar heen.
Bron: Katholiek Wierden door de eeuwen heen door Johan Marsman

Reacties

Onderdeel van het thema: