Verhaal

Kerstfeest 1949

Auteur: 
Historische Kring Wederen

In deze nacht zal zich herhalen
Het wonderschone festival
Van d’Engelen Gods, die nederdalen
Naar ons chaotisch tranendal.
En ’s Hemels honderdduizendtallen
Bazuinen door die wildernis
Dat ginds in, in één van Bethlehems stallen
De Vredevorst geboren is.
Voor d’aarde, die zo vaak vrede
Bezoedeld had met bloed en slijk,
Bracht Hij een nieuwe grondwet mede:
De grondwet van Gods Koninkrijk.
Die grondwet, zonder zondesmetten
Maar met een heerlijk perspectief,
Beveelt, in strijd met al uw wetten:
Hebt God, maar ook uw vijand lief...
Nu wordt het stil in Bethlehems velden,
En wij weer met onszelf alleen,
Tellen de wapens en de helden
En zeggen tot het Kindje: NEEN!
Alleen de heiden en de herder
Buigen eerbiedig in de stal.
Maar wij staan op en trekken verder
Door ons rampzalig tranendal.

En zoeken angstig naar de vrede
Maar scharen legers in ’t gelid,
Terwijl ons ongeloof de bede:
Heer, zegen onze zwaarden, bidt.
Maar achtervolg ons, Geest des Heren
En dwing ons door Uw grote kracht
Om tot het Kind terug te keren,
Dat ons een nieuwe grondwet bracht!

Een Kerstgedicht van GéTé (kolenhandelaar te Wierden)

Reacties

Onderdeel van het thema: