Verhaal

Kerststal en beeldengroep R.K. Geloofsgemeenschap

Auteur: 
Uit: De Wiezer

Bron: Sint Jansklok.

De fraaie, oude kerststal met de bijhorende beelden, die vroeger jarenlang links voor in de kerk bij het Maria-altaar heeft gestaan, is in 1891 door pastoor Nagels (1889-1900) aan de Sint-Jansparochie geschonken.
In de loop van 1980 hebben de heren Henk Sonder en Jan Dijkhuis een nieuwe kerststal gemaakt. De oude was in de loop de jaren te pover geworden en men vond ook dat de oude beeldengroep aan vervanging toe was. De nieuwe kerststal werd, nog wel met de oude beeldengroep, tijdens de kersttijd van 1980 voor het eerst aan de parochianen en andere belangstellenden getoond, heel goed en mooi zichtbaar op de vertrouwde plek, links voor in de kerk bij het Maria-altaar, waar nu het tabernakel staat.
Het jaar daarop zijn de dames Thea Woolderink-Leeuw, José de Rooy-Weustink, Ria Filart-Wemmenhove, Agnes Kuylaars-Kemper, Gerda Jannink-Woolderink en Trees Bruins-Damhuis enthousiast aan de slag gegaan met het maken van een nieuwe beeldengroep, bijgestaan door Bertus Woolderink, die het laswerk deed en allerlei andere hand- en spandiensten verrichtte.
De ja-knikengel is het enige beeld van de oude kerststal dat nog steeds gebruikt wordt. Zo wordt de erfenis van pastoor Nagels toch nog een beetje in ere gehouden. Sinds de laatste paar jaar staat de kerststal aan de zijkant in de kerk bij de ingang van de sacristie.

Reacties

Onderdeel van het thema: