Verhaal

‘t Erve Woolderink

Auteur: 
Uit: De Wiezer

‘t Erve Woolderink
Historische Kring Wederden

In 1798 werd de toenmalige in slechte staat verkerende boerderij gesloopt en vervangen door de huidige boerderij. Het is een vervanging van het erfhuis en het oude Woolderink, dat dateerde uit de veertiende eeuw. De oudste vermelding van het erve Woolderink vinden we in een lijst van leenmannen van Floris van Wevelinkhoven, bisschop van Utrecht, gedateerd 1379-1382. Daarin wordt vermeld dat met “die tienden over dat erve Wolderkinc gheleghen in der buerscap van Rectum” en vele andere bezittingen beleend is Willem van Bevervoorde.
De huidige boerderij is gebouwd in 1798. De bouwaanvraag van 25 januari 1797 is bewaard gebleven en bevindt zich in het Historisch Centrum Overijssel in Zwolle.
De boerderij is fors van afmeting en heeft een langsstructuur. Het Saksische boerderijtype heeft een lengte van 29 meter. De boerderij is voorzien van acht gebinten elk 3,30 meter hart op hart. De gebinten zijn gemaakt van eiken. Het voorste deel is het woongedeelte en het achterste het deel bedrijfsgedeelte.
De boerderij wordt afgedekt met een zadeldak, waarbij het woongedeelte aan de linkerzijde een verhoogd dakdeel heeft. De voorgevel is dus asymmetrisch van opzet. Dit verhoogde dakdeel is later toegevoegd en wel in 1933. Het overgangsdetail van de gevel van het verhoogde woongedeelte en het rieten dak van het bedrijfsgedeelte is bijzonder. Om het water van de gevel af te voeren is net boven het dakvlak van het bedrijfsgedeelte een getrapte 'muizentand' gemetseld.
De kapconstructie van het verhoogde dakdeel is gemaakt van gewaterde dennen. Het onderste deel van de dakvlakken zijn belegd met pannen en het bovenste deel met stro. De nok is afgedekt met keramische nokvorsten. Het verhoogde dakdeel is hoofdzakelijk belegd met pannen. Zowel de voorgevel als de achtergevel heeft een houten top met verticale delen.
De overgang van de gevels naar de dakvlakken in de voor- en achtergevel zijn voorzien van windveren. Onder de windveren is het metselwerk voorzien van vlechtwerk. De voorgevel is voorzien van vijf muurankers. De top van de voorgevel is voorzien van een gevelteken in de vorm van een kruis. De top van de achtergevel is voorzien van eenvoudig gevelteken in de vorm van een levensboom. In de voortuin is een oude waterput aanwezig van natuursteen.
Rechts aan de voorzijde van de boerderij staat een zogenaamde 'Bakspieker". 'Spieker' is afgeleid van het Latijnse 'spicarim' en betekent 'bewaarplaats voor granen'. Is de spieker voorzien van een bakoven (voor het bakken van broden) dan spreekt men van 'bakspieker'. In verband met brandgevaar werd de bakspieker buiten de boerderij geplaatst. De bakspieker van 't Woolderink is een rechthoekig gebouwtje met een door pannen bedekt zadeldak.
Er zijn geen gootconstructies aanwezig. In de langsrichting is het gebouwtje voorzien van een knik. De betekenis hiervan is vooralsnog niet te achterhalen. De muren zijn gemetseld, alleen de topgevels in de voor- en achtergevel zijn voorzien van verticale houten delen. De overgang metselwerk dakbedekking is voorzien van een windveerconstructie. De voorgevel is voorzien van een gemetselde schootsteen. De achtergevel is in de nok voorzien van een simpel gevelteken. Rechts achter de boerderij staat een monumentale schuur. De schuur heeft een langstructuur en is voorzien van een schilddak. Dit schilddak is hoofdzakelijk bedekt met riet met enkele delen bedekt met pannen.

 

Reacties

Onderdeel van het thema: