Verhaal

Uit de krant: de Fam. Beens

Auteur: 
Uit: De Wiezer

Uit de krant
Historische Kring Wederden

Fotobijschrift: Antje Beens - Oosthoek en Gerrit Herman Beens, met hun kinderen Corrie in de kinderstoel en de latere huisarts Ep Beens.

Wierdens Weekblad van weleer - Dokter G.H. Beens
Dokter Gerrit Herman Beens was bijna veertig jaar in Wierden werkzaam als huisarts. Door zijn manier van werken kreeg hij veel sympathie onder de bevolking. Hij werd op 24 oktober 1888 in Assen geboren en verhuisde later naar Rotterdam. Bij Raadsbesluit van zaterdag 5 april 1919 (men vergaderde in die tijd dus nog op zaterdag) werd hij benoemd tot gemeente geneesheer zoals in die tijd werd aangeduid.
Zijn benoeming ging met enige commotie gepaard. Het ging niet om de persoon Beens maar om de manier waarop de stemming tot de benoeming verliep. Er waren tien kandidaten voor de functie en een toenmalig Raadslid van de Elst wenste een andere stemmingsprocedure dan het college van B&W had voorgesteld. Het Raadslid kreeg echter niet zijn zin en verliet onder luid protest de raadszaal.
Dokter Beens, die in Rotterdam en enkele andere plaatsen in ons land al als waarnemer werkzaam was geweest, werd in Wierden de opvolger van dokter Winter. Wierden kende in die tijd nog maar één huisarts. Beens was gehuwd met Antje Oosthoek op 2 juli 1916 in Rotterdam en het echtpaar kreeg vier kinderen, twee jongens en twee meisjes.
Door een oud-patiënt werd Beens aangeduid als een man met een gelijkmatig karakter. Bij kinderziektes had hij bijna altijd dezelfde geruststellende boodschap “Oh ik zie het al, maakt u zich maar geen zorgen, onze kinderen hebben hetzelfde gehad”. De Wierdense dokter timmerde met zijn goede eigenschappen niet aan de weg, maar vele oude Wierdenaren weten dat hij een 'stille weldoener' was, die wist waar hij op zijn tijd tot steun kon zijn met een stoffelijke of geldelijke bijdrage.
Zijn eerste Wierdense jaren zijn bepaald niet gemakkelijk geweest. Vaak moest hij proberen over vrijwel onbegaanbare wegen bij de patiënten te komen. Een auto had hij in de eerste jaren nog niet, maar zijn grote en sterke motor met het kenteken E-3663 bracht hem overal waar hij nodig was. In de oorlog deed hij veel voor zijn dorpsgenoten, hetgeen niet altijd in overeenstemming was met de Duitse bezetters. Hij werd dan ook een keer opgepakt en verbleef enige tijd in concentratiekamp Amersfoort. Gelukkig kwam hij weer vrij en kon hij zijn tijd weer aan zijn patiënten wijden.
Het oude doktershuis aan de Rijssensestraat (nu nog steeds de woning van oud-dokter Flach) was de woon- en praktijkruimte van Beens. Zijn vrouw hielp daarbij in de huisapotheek. Het oude huis werd in de jaren vijftig (jammer genoeg) gesloopt en vervangen door een moderne woning. Zoon Egbert-Jan, die geboren was op 7 mei 1917, keerde in 1949 terug van zijn dienstplicht uit voormalig Nederlands-Indië. Hij ging aan het werk als assistent van zijn vader. In de periode daarna moest de 'oude Beens' – zo men het verschil aangaf tussen de beide huisartsen – vanwege een ernstige ziekte de praktijk overdragen aan zijn zoon Egbert-Jan.
Gerrit Hendrik Beens overleed op 7 juni 1958 in het ziekenhuis te Utrecht. Zijn vrouw overleed op 17 augustus 1978. Zoon Egbert-Jan overleed op 7 augustus 1971 aan kanker. Zijn dankbare patiënten boden de geliefde arts als laatste eer een grafsteen aan. Het echtpaar Beens-Oosthoek ligt evenals hun zoon Egbert-Jan begraven op de Algemene begraafplaats aan de Appelhofstraat. In Wierden West heeft de gemeente ter nagedachtenis aan G.H. Beens een straat naar hem vernoemd. De Dokter G.H. Beensweg.
Dit artikel is gelijktijdig verschenen met het afsluiten van de Expositie Zorg in Uitvoering. De expositie mocht ruim duizend bezoekers ontvangen. Zaterdag 15 oktober is de opening volgende expositie met het thema '40 Jaar Indoor'.

Reacties

Onderdeel van het thema: