Verhaal

Uit de krant van 1988 : Sint Cecilia (DE WIEZER 2016-11-22)


Uit de krant van 1988 : Sint Cecilia

 

Sint Cecilia combineerde zang en toneel.
De leden van de zangvereniging Sint Cecilia hebben er zo’n zeventig jaar geleden (anno 2016 98 jaar. -red.) geen moeite mee gehad om naast het zingen ook toneel te spelen. De vrouwenzangvereniging werd omstreeks 1915 in de katholieke parochie Sint Jan de Doper opgericht met de naam Rust na Arbeid. De groei en bloei van de vereniging kwam toe A.H. Hüsken, die in 1912 als hoofd van de pas opgerichte katholieke lagere school naar Wierden kwam, zich nadrukkelijk met de vereniging bezig hield.
Hij bracht een koppeling tot stand tussen een bestaande toneelvereniging van uitsluitend mannen en de zingende vrouwengroep. Er ontstond toen een gemengde zang- en toneelvereniging met de naam Sint Cecilia. Meester Hüsken is in de vooroorlogse jaren voor de Wierdense gemeenschap van onschatbare waarde geweest. De man die op zijn 81e verjaardag, op 12 december 1962 overleed, was onder meer oprichter van de 'Spaarbank van klein tot groot', waaruit later de Coöperatieve Boerenleenbank ontstond en nadien de Rabobank werd.
De zang en toneelvereniging had een bijzondere voorliefde voor operettes waarvan 'An die schönen blauen Donau' juist was ingestudeerd toen bijgaande foto werd gemaakt. Eén van de leden uit die tijd, zeer eerwaarde zuster Hildegonde Hüsken herinnert zich de opvoering nog goed. Het was een koude winter destijds, tijdens de opvoering in het Sint Jansgebouw. Ondanks de snerpende kou kwamen de mensen in grote getale naar de opvoering toe.
Voordat het Sint Jansgebouw er stond waren de toneeluitvoeringen in het schoolgebouw. Tussen de beide lokalen was een vouwwand die werd geopend. Een aantal steigerplanken over de schoolbanken was het toneel. Het publiek ging zitten in de overige schoolbanken.
Bij het zingen hadden de vrouwen meestal geen steun van de mannen, maar wel de begeleiding van een zeer muzikaal iemand, de vrouw van meester Hüsken, mevrouw Petronella Hüsken - Paternotte. Ze zat steevast achter de piano bij de repetities en uitvoeringen. Regelmatig werden concoursen bezocht in de wijde omgeving en opgetogen kwam het gezelschap vaak met ereprijzen terug.
In de oorlogsjaren gingen de activiteiten van Sint Cecilia verloren. Het gezelschap was verplicht zich aan te melden bij de Kulturkammer die de Duitse bezetter had ingesteld en daar hadden de Wierdense vrouwen beslist geen belangstelling voor.

Reacties