Verhaal

Villa Huurnerheem aan de Rijssensestraat

Auteur: 
Uit: De Wiezer

Villa Huurnerheem aan de Rijssensestraat
Historische Kring Wederden

Frits van den Elst uit Almelo liet omstreeks 1901 de villa bouwen. In 1897 had hij al zijn bedrijf van Almelo naar Wierden tegenover zijn huis laten verhuizen.
Voor zover bekend had het echtpaar twee zonen, waarvan Bernard (geboren in Almelo in 1875) in de markante villa ging wonen. Hij trouwde met Nicoline Elisabeth Snel. Bernard stierf in 1915. Zijn vrouw bleef tot haar overlijden in 1949 in de villa wonen. Ze had gezelschap van haar dienstbode Dina Krommendijk. De andere zoon Herman van den Elst, geboren in 1877 trouwde met Gerritdina ten Bruggencate. Herman nam de wasserij over van zijn overleden broer. Naast de woning stond een boerderijtje speciaal gebouwd voor de machinist van de stoommachine in de wasserij. De familie Minkjan heeft hier jaren gewoond, vader was machinist bij van den Elst. In het begin van de vorige eeuw floreerde de wasserij. In 1902 telde het als werknemers zestien vrouwen boven de zestien en vier meisjes jonger dan zestien jaar en elf mannen.

Todt
In de oorlogsjaren ’40-'45 werd de villa gevorderd door de Duitse organisatie Todt. Deze Organisation Todt was genoemd naar Fritz Todt die in 1933 door Hitler was belast met de zorg van het wegennet. Onder zijn leiding werd onder andere begonnen met de Duitse autowegenaanleg. Dwangarbeiders moesten onderdak hebben in de omgeving waar ze te werk waren gesteld. Daarom werd de villa van de familie van den Elst gevorderd. Mevrouw van den Elst was gedwongen elders haar onderdak te zoeken.
Het ging na de oorlogsjaren slecht met het bedrijf waarna uiteindelijk in 1949 de activiteiten werden beëindigd.
De villa werd na het overlijden van mevrouw van den Elst een tijdlang bewoond door Slager Teunis Aanstoot die een slagerij had aan de Rijssensestraat. Na diens vertrek stond de villa een jaar leeg waarna Wissink eigenaar van het pand werd. Hij begon in de voormalige wasserij met een textielfabriekje. Aanvankelijk werden goede resultaten geboekt maar door een fout van de bedrijfsleider werd een grote buitenlandse order geweigerd. Met als uiteindelijk resultaat dat Wissink met de fabriek stopte en een baan bij de Nederlandse Spoorwegen aannam en uit Wierden vertrok.
De fabrieksruimte werd in 1958 gehuurd door de eigenaren van de Vleescentrale 'de Export'.
De villa werd omgebouwd tot een soort dubbele woning. Twee medewerkers van de Vleescentrale, Nijeboer op de bovenverdieping en Vonhof op de benedenverdieping. Ze werden daarmee de bewoners van de villa. De familie Vonhof vertrok later naar elders de familie Stokkingreef kwam er voor in de plaats.
In 1961 kocht Henk Oonk de villa en de bedrijfsgebouwen. De villa werd uitgebreid met een serre en een grote zijvleugel en werd het overige deel van het gebouw grondig gerenoveerd.
In de bedrijfsgebouwen is jarenlang de Klokkenfabriek van de Firma Oonk gehuisvest geweest. Ook aan de klokkenfabriek kwam helaas door slechte tijden een eind.
De fabriek is vanwege de aanleg van de A35 afgebroken en de villa is tot op heden in gebruik als Advocatenkantoor van de heer Kötter. Thans echter is de villa net verkocht. De nieuwe eigenaar is nog niet algemeen bekend.

Reacties

Onderdeel van het thema: