Verhaal

Woning dokter Beens

Auteur: 
Uit: 'Onafhankelijk Weekblad', dd 12 april 1919

"De benoeming van den heer Beens tot gemeentegeneesheer alhier heeft bij velen ontevredenheid gewekt, daar men van oordeel is dat hierbij niet uitsluitend heeft voorgezeten het algemeen belang der ingezetenen.

De benoemde is de enige sollicitant die in de gelegenheid is geweest Dokter Winter een paar weken de praktijk waar te nemen. In de zaterdag gehouden vergadering van de neutrale kiesvereniging is besloten tegen de wijze , waarop de benoeming heeft plaats gehad, te protesteeren.
Daartoe circuleert een stuk waarop door velen wordt geteekend. Naar men verneemt bestaat bij een aantal leden van de Vereeniging het Groene Kruis alhier een voornemen eene buitengewone algemeene vergadering aan te vragen, waar de kwestie ter sprake zal worden gebracht."

Waardering

Zo we achteraf kunnen vaststellen hebben de dokters Beens – respectievelijk vader en zoon – tientallen jaren een zeer succesvolle huisartsenpraktijk gevoerd in het dorp. Waaruit de negatieve benadering van deze benoeming heeft gelegen wordt niet vermeld. De naamgeving van een straat de Dokter Beensweg in Wierden getuigt van een grote waardering voor zowel de 'oude' als de 'jonge' dokter Beens.

Reacties

Onderdeel van het thema: