Verhaal

Zwembad Het Wendelgoor

Zwembad Het Wendelgoor,
Op 11 januari 1947 informeerde het college van B&W van Wierden bij hun collega’s van Almelo of ze interesse hadden in de oprichting van een nieuw zwembad. De gemeente Wierden had een plan ontwikkeld om bij de doortrekking van de  zijtak van  het Twentekanaal aan de westzijden een zwemgelegenheid aan te leggen. Almelo reageerde positief en vond het zeer wenselijk een voor hen tweede zwemgelegenheid aan te leggen. De gemeenteraad van Almelo ging in haar vergadering van 11 juni 1953 akkoord met de exploitatie van een tweede  zwembad.
Ook het Ministerie van Verkeer en Waterstaat vond het een goede zaak en bood zelfs aan om de kom voor het zwembad uit te graven.
De sectie Sport van de Gemeenschap Almelo ( de voorloper van de VVV) had graag oprichting van een zwembad in de wijk de Riet gezien. De Gemeenschap was van mening dat de afstand naar het zwembad bij het Twentekanaal te groot was. Een tweede bezwaar kwam van de directeur Dienst Gemeentewerken. Volgens hem was het vanuit het oogpunt van de Volksgezondheid en veiligheid niet wenselijk een zwembad aan te leggen in of bij open water, waarin ook nog werd gevaren. Maar gezien de enorme kosten van de wederopbouw zo kort na de oorlog was er geen geld beschikbaar voor de bouw van een nieuw zwembad in de bebouwde kom van Almelo.  
Begin 1950 werd begonnen met de ontgraving en in oktober 1950 waren de grondwerkzaamheden voltooid. De directeur van de Geneeskundige Dienst had eisen gesteld aan de kwaliteit van het zwemwater. Namelijk volkomen helder en hygiënisch betrouwbaar zwemwater. Het water moest voortdurend worden weggepompt waardoor voldoende “vers” kanaalwater kon toestromen.
Zowel de gemeente Wierden als Almelo stelden financiën beschikbaar voor de bouw van de badhokjes en een ligweide.
Voor de dagelijkse exploitatie werd in samenwerking van beide gemeentes de Stichting Zwembad Het Wendelgoor opgericht.
De opening vond plaats in het voorjaar van 1954 door de beide Burgemeesters, Maalderink van Wierden en Ravesloot van Almelo.
Eind jaren zestig werd besloten geen water meer uit het kanaal te pompen, en werd er gebruik gemaakt van schoon leidingwater.
In de loop van de jaren tachtig liep het bezoekersaantal sterk terug.  Mede door ontgraving en aanleg van het natuurpark het Lageveld, en de openstelling ook in de zomer van het overdekte zwembad De Kolk. Na veel politiek gekrakeel wie de tekorten van het zwembad moest betalen werd in 1988 het zwembad “Het Wendelgoor definitief gesloten.
Een aantal verenigingen heeft op de plek van Het Wendelgoor een nieuwe plek gevonden.
Jeu de boulesclub “De Toss”. Honden sport vereniging HSV Almelo, Rugbyclub The Big Bulls, Roeivereniging Amycus.

Reacties

Onderdeel van het thema: